शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको PDF | Shendur Laal Chadhayo Lyrics

Shendur Laal Chadhayo Lyrics GANESHA SONG

शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको Lyrics शेंदुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुखको। दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरिहरको। हाथ लिए गुडलद्दु सांई …

Read moreशेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको PDF | Shendur Laal Chadhayo Lyrics